Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

 Recept 1

BRAILEANU, GHEORHIU, POPESCU, VELECEU (Rumunija) objavili su slede?i recept: Sastojci: Propolis – izmrvljen i prosejan – 10 g, alkohol – 30%, 50%, 70% ili 96% – 100 ml. Propolis i ekstrahirana te?nost se stave u smedje posude, koje se dobro zatvore i ostave 10 dana na sobnoj temperaturi. Za to vreme ih treba promu?kati dva do tri puta dnevno. Alkoholni rastvor se stavlja kroz filter-papir. Tinkture se ?uvaju u tamno-smedjim fla­šicama 7 dana na temperaturi od 8 do l0C. Bakteriološka istraživanja ukazuju na pozitivno delovanje tinktura, koje se izradjuju sa 70 i 90%-nim alkoholom. Tinkture sa 30 i 50%-nim alkoholom su pre­ma iskazima nau?nika manje dobre.
 Recept 2
O?iš?eni i usitnjeni propolis se stavi u jednu posudu i napuni dvo­strukom kolicinom 96%-nog alkohola. Mešavina ostaje da stoji l0 do 14 dana i svakodnevno se promucka. Po isteku tag vremena tinktu­ra se može procediti kroz filter-papir ali i koristiti u neprocedje­nom stanju. Pre svake upotrebe sadržaj flaše treba dobro promu?kati. Nanošenje se vrši komadom vate ili puferom.
Recept 3
Prerna KULHANEK-u (1988) se u smedju bocu sa 70 ml ?istog etanola doda 30 g fino struganog propolisa. Mešavina se u trajanju od ?etiri do pet sedmica svakodnevno mora promu?kati. Na kraju se mešavina filtrira kroz filter za kafu.
Primena recepta 3
Svaki dan se posle jela može uzimati 15 do 20 kapi za ja?anje od­brambenih snaga, za spre?avanje nadimanja itd.
 Recept 4
HELMING-JACOBY (1991) koristi 90%-ni alkohol kojim prelije sirovi propolis, ali samo toliko da ga prekrije. Na 100 g propilisa pot­rebno je 120 ml alkohola. Mesavina se ostavi da stoji oko 8 dana i za to vreme treba da se promu?ka svaki dan. Pripremljena tinktu­ra se ostavlja da stoji nekoliko sedmica. Za to vreme se nerastvo­reni sastojci talože na dno posude, pa se rastvor može pazljivo presuti. Brže ide ako se uzme filter-papir. Nastala tunktura je us­tvari visokoprocentni rastvor.
 
Recept 5
ZANGERL (1990) stavlja duboko zamrznuti propolis u elektri?ni mlin za kafu i samelje ga u prah. Prah se stav1ja u jednu posudu i po­meša sa trostruko ve?om koli?inom 96%-nog medicinskog alkohola. Ta mešavina ostaje zatvorena na sobnoj temperaturi oka 14 dana. Mora se, medjutim, svakodnevno promu?kati jednom do dva puta. Na kraju se procedi kroz platnenu ili papirnu cediljku i puni u male flašice.
Primena recepta 5
a) Bolesti grla
Kod zapalenja grla i tegoba sa gornjim disajnim putevima, grlo tre­ba ispirati (grgutati) sa 1 kasicice razredjene tinkture, sve dotle dok se ona zajedno sa nagomilanom pljuva?kom ne mogne progutati, ako neko nemože progurati, treba se osloboditi iz usta. Tink­tura se mora koristiti razredjena. Treba je koristiti najmanje tri puta dnevno.
 b) Prehlade
Prehlade se mogu sanirati tako što se 3 puta dnevno u malo tople vode, ili na kocku še?era stavi 15 do 20 kapi propolis tinkture i ta se mesavina popi­je ili prosisa. Dodatno se grlo može ispirati ?istom razredjenom tinkturom, što ubrzava proces izle?enja.
c) Rane koje se teško le?eStare i teško izle?ive rane treba 3 do 4 puta dnevno premazivati tinkturom, što ?e dovesti do brzog izle?enja i ne dolazi do zagnojavanje rane.
 d) ?ir u želucu
Postoje izveštaji da se sa propolis tinkturom mogu le?iti i ?irevi na zelucu. Stavi se 30 do 40 kapi u 100 do 125 ml toplog mleka. Uzima se dva puta dnevno, uvek jedan sat pre jela.
 e) Zapalenje jetre i bubrega
Navodno se uspesno le?e i zapalenja jetre i bubrega, ako se dva puta dnevno popiju 30 do 40 kapi, rastvorenih u toplom caju ili ili nakapati 10 do 15 kapi propolis tinkture na kocku še?era i sisati. Tu me­djutim još uvek ima protivre?nih mišljenja, jer s druge strane smo­le propolisa nisu dobre za jetru i bubrege.
f) Artritis
Artritis bi trebalo da se le?i po sledecem postupku:
Prvog dana se uzme 1 litar ?istog i nezasladjenog soka od jabuke u koji je stavljena 1 kasika (supena) meda i 6 ml propolis tinkture. Drugog dana se uzme 1 litra soka od groždja i takodje 1 supena kašika meda i 6 ml propolis tinkture.
Tre?eg dana se u ?asu ?aja od koprive (0,25 lit.) stavi 10 kasicica vo?nog sir?eta.
Recepture se uzimaju uvek 3 puta dnevno.
Tretman se nastavlja sve dotle dok ne dodje do izle?enja.
 Recept 6
 DANILOW, je napravio tinkturu od 100 g propolisa i 500 ml 96%-nog) cistog alkohola. Oba sastojka su stavljena u staklenu bocu i mesavina ostavljena 14 dana na tamnom mestu, stim što je s vremena na vreme promucka. Posle 10 dana se mora profiltrirati kroz gazu.