Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

JANUAR

Mr Naum Bandžov

Januar je pravi zimski mesec sa vrlo niskim temperaturama. Zdrava i jaka pčelinja društva uzimljena sa dovoljnim količinama kvalitetne hrane iznad zimskog klubeta, sa adekvatnom ventilacijom i dobrom mladom maticom, koja nisu bila uznemirivana tokom zime, ne zahtevaju neki poseban tretman u januaru. Kada počnu da duvaju hladni i oštri vetrovi, a snežne vejavice naprave snežne nanose, odgovorni pčelar neće moći mirno da spava i ćešće će posečivati svoj pčelinjak da bi se uverio da li je  sve u redu sa pčelama.
Ako padne dubok sneg i prekrije košnice, a istovremeno nastupi jako hladno vreme, ne postoje razlozi za uznemiravanje pčela zato što se one neće smrznuti ili stradati pod snegom. Debeo snežni pokrivač je odličan toplotni izolator, a istovremeno je dovoljno porozan da bi pčele dobijale dovoljno vazduha da se ne bi ugušile.

Košnice pokrivene snegom

Nukleusi sa 6 okvira

Problemi nastaju kada sneg počne da se topi, a posebno ukoliko je to topljenje brzo. Pri tome vlaga može da prodre u košnicu i time uznemiri pčele u zimovanju. U takvim slučajevima treba obavezno posetiti pčelinjak i očistiti sneg sa košnica i svih onih mesta odakle se cedi voda na košnice ili utopljavajućeg materijala.
Porastom dnevne temperature iznad 10OC, pčele u sve većem broju izleću na pročiščavajuće izlete i to utoliko više ukoliko pre toga duže vremena nisu izletale zbog hladnog vremena. Ukoliko nismo očistili sneg bar dva metra ispred košnica , za vreme toplih dana velik broj pčela će se u njemu zaglaviti ili kod pročiščavajućeg leta ili kasnije ukoliko topli dani potraju. I pored temperature vazduha od preko 10OC, temperatura snega iznosi O0C te sletanjem na sneg pčela se brzo ohladi, ukoči i ugine. Ako se iz bilo kog razloga ne može očistiti sneg ispred košnica, dobro je postaviti kartone ili razbacati malo slame, pleve, raznih grančica ili nešto drugo toplije od snega na šta pčele mogu sletati pre nego što stignu do spasonosnog leta. Kod pročiščavajućeg izleta, pčele staju na granje od drveća, ograde ili na veš koji se suši u komšiluku, pa je zato bolje obavestiti komšije o tome da ne bi došlo do komšijske svađe.
Neke zime imaju duže tople periode, pa u vrlo jakim društvima sa mladim maticama i dovoljnom količinom hrane može doći do razvoja legla. Ta pojava još uvek nije poželjna zbog ponovnog zahlađenja koje obično nastupa posle toga. Pri tome se prekida započeta obnova pčela, veći deo legla propada a pčele su se uzalud iscrpile i potrošile više hrane. Ako temperatura u januaru pređe preko 13OC možemo napraviti letimičan pregled sa namerom da se provere zimske rezerve hrane i da li je ona dostupna zimskom klubetu. Vrlo je bitno ukoliko uspemo da proverimo da li ima legla, jer je to garancija da postoji matica, a isto tako značajno je da očistimo podnjaču. Za uspešno prezimljavanje pčelinjeg društva još više ćemo učiniti s time ako iznad zimskog klubeta stavimo još jednu medno-šećernu pogaču.
Ovakvo vreme u januaru može nam poslužiti za detaljan pregled košnica koje su sumnjive i to na primer one koje su ostale sa malim brojem pčela tj. gde ramovi i saće nisu isprljani pčelinjim izmetom. Sve što primetimo, i dobro i sumnjivo, treba zabeležiti u dnevnik rada da bi kasnije mogli preduzeti najadekvatnije mere.
U januaru nije preporučljivo prihranjivanje tečnom hranom, a ako već moramo intervenisati bolje je da dodamo medno-šečernu pogaču i to na satonoše iznad zimskog klubeta. Najbolja varijanta je da se dodaju ramovi puni sa zatvorenim medom i polenom i to u sredinu zimskog klubeta. Te ramove oduzimamo od društava koja su zdrava i po sopstvenoj proceni imaju veće rezerve hrane ili od društava koje je uginulo na jednoj strani košnice pri ćemu su ostali takvi ramovi. Ako je temperatura vazduha niska tokom celog januara svi navedeni radovi se odlažu do dolaska toplijih dana a dotle pčele ne smemo uznemiravati. Po pravilu pčele ne smemo dirati sve dok su u zimskom klubetu. Potrebno je znati da pčele ohlađene ispod 9OC postaju trome i nesposobne da se kreću i tako uginjavaju, pa ukoliko uznemiravamo zimsko klube velik broj pčela će pasti na hladnu podnjaču odakle neće uspeti da se popnu nazad u klube. Zimsko klube se formira na temperaturi od 10-12OC i koliko je vreme hladnije zimsko klube se sve više sabija. Zdravo pčelinje društvo, koje je obezbeđeno sa dovoljno hrane iznad klubeta, može da preživi i najoštrije zime. Jedini uslov je da pčele budu u kontaktu sa medom. Zbog toga iskusni pčelar tokom jeseni ojačava slaba društva sa nukleusima, ili spaja više slabih društava u jedno i obezbeđuje ih dovoljnom količinom hrane.
Od januara do prvih proletnjih dana pčelaru ostaje dosta vremena da izvrši sve pripremne radnje za sledeću pašnu sezonu. Potrebno je očistiti propolis sa svih rezervnih delova košnice (nastavci, poklopne daske, matične rešetke i dr.) da bi bolje dihtovali i da bi se ramovi lakše vadili i stavljali. Sakupljeni propolis se može prodati čime se ovaj dopunski rad u svakom slučaju isplati.

Horizontalno užičavanje

Vertikalno užičavanje

Pravljenje matičnjaka

Vosak koji smo dobili pretapanjem starog i nepravilnog saća treba zameniti za satne osnove, da bi ih na vreme mogli utopiti u žice ramova i sa njima raspolagali kada nam zatrebaju u martu ili aprilu mesecu. Treba pripremiti i voštane matičnjake koj nema plastične. Ukratko rečeno, u januaru je potrebno pripremiti sve što bi nam u proleće i leto oduzelo dragoceno vreme koje nam je potrebno za obavljanje neodložnih poslova kod pčela u tom periodu.
Januar je idealan mesec za stručno usavršavanje, čitajući pčelarske knjige, uočavanje i analizu svih nedostataka našeg pčelarenja prethodne pčelarske godine i to:

– pregled košnica i pčelinjih društava
- spajanje pčelinjih društava
- proizvodnja matica
- dodavanje odnosno zamena matica
- oduzimanje i centrifugiranje meda
- jesenje prihranjivanje
- uzimljavanje
- topljenje voska
- borba protiv bolesti pčela i pčelinjeg legla
- ostale radnje koje smo evidentirali u dnevniku

 

Više o uslovima nabavke možete pročitati u rubriku ZA PČELARE na stranici IZ NAŠEG UGLA.