Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

GREŠKE KOJE PČELAR NESME DA IH ČINI

U nekoliko godina od 1964 od kada sam počeo da budem čuvar košnice sa pčelasma, pa do 1968 god. dok nisam upoznao velikog mog prijatelja i VELEPČELARA Ivana Venera, pravio sam velike greške sa tipovima košnica, ,,kako bi prošao navodno jeftinije,,. Ima jedna poslovica koja je potpuno tačna, a ta glasi: ,,da siromah uvek duplo plati, ako ne na mostu, onda će platiti na ćupriji,,. Tako sam i ja, da bi navodno prošao jeftinije, pravio neoprostive greške u tom periodu. Od 6 košnica koje sam posedovao, imao 5 raznih nestandarnih tipova pored one jedne 10 ramne DB košnice koja i dan danas se nalazi na rednom broju 1 mog pčelinjaka. (Sl. 1)  Sve moje velike greške koje sam ih pravio oko tipova košnica, u ovom članku želim da ih iznesem sa ciljem da budući pćelari ne prave iste ili slične greške kako sam ih ja pravio i kako sam se ja mučio  i izgubio dragoceno vreme (4 god.) dok nisam obezbedio standardne LR košnice.

U tim početnim godinama mnogo mi je pomogao  u  nadgradnji mog skromnog teoretskog, a pogotovo praktičnog znanja iz pčelarstva, veliki pčelar praktičar iz Maradika LAZAR GRUJIĆ kome sam mu sada veoma  zahvalan. On je  pčelario sa šezdesezak košnica tipa POLOŠKA, koji je pored MEDA, u to vreme proizvodio i MATICE najsavremenijom Dulitlovom metodom sa plastičnim matičnjacima, zatim proizvodio i ROJEVE, MATIČNOG MLEČA, POLENOVOG PRAHA I PROPOLISA. Od njega sam prihvatio drugi veliki savet, a to je kad mi je tada rekao, ,,Bane ako želiš da postaneš pravi PČELAR i nikad ne ostaneš bez pčelinjih društava,

Slika 1

moraš da naučiš da proizvodiš matice, bilo kojim načinom, kako nebi bio zavisan od drugih,,. Tada mi je poklonio  20-ak plastičnih matičnjaka da pokušam i ja da presađivam larve i proizvodim matice, matičnu mleč i sebi da pravim veštačke rojeve. Naravno da sam ga poslušao i davne 1969 godine počeo sam da sam  presađivam larve i proizvodim matice, rojeve, propolisa i matičnu mleč u sopstvenoj proizvodnji. Tako sam stekao veliko samopouzdanje i setio sam se reći Baba Velinke Dikić iz Krušedola koja mi je poklonila jedno pčelinje društvo krajem aprila 1964 god. i tada mi je rekla: ,,Bane, (tako me zvala) kada  nešto sam  uradiš  što  vidiš , onda ćeš naučiti i stalno ćeš znati da proizvodiš pčelinje proizvode,,.

Kasnije, a i danas sam se i uverio da je bila potpuno u pravo. Tako nešto piše i u knjigama dijalektike kod vaspitanja odraslih, što ih želim ponoviti mojim rečima:
                           1. Aako slušaš neko predavanje iz pčelarstva, ništa nećeš naučiti, odnosno na predavanju možeš i da zaspiješ, ako predavač nije vičan da vas drži u budnom stanju.

                           2. Ako samo slušaš predavanje i nešto vidiš na slajdovima, folijama ili na CD ili DVD nešto ćeš i zapamtiti.

                           3. Ako to što si slušao ili video i sam to primeniš na svom pčelinjaku, onda ćeš i naučiti

Ovde smatram interesantnim da navedem 7 smrtnih pčelarskih grehova u koje pčelar skoro redovno upada, a napisao ih je Svetozar Gavrilović avgusta meseca 1911 god. u svojoj knizi ,,Praktično pčelarstvo,,  Među­tim, slobodan ću biti da vas zapitam, a da sami sebi iskreno odgovorite, dali neko od Vas pada u neki od sedam »smrtnih« grehova, o kojima je Gavri­lović pisao jos pre mnogo godina. Ima li danas u vreme znat­no savremenijeg načina pčelarenja »grešnika« i koliko. Dali i danas postoji samo sedam »smrtnih« grehova ili ih ima znatno više, odnosno dali su baš to »smrtni« grehovi ili ima još težih. Ako bi cenili po tome koliko od ukupnog broja pčelara kupuju pčelarsku literaturu, koliko ima pretplatnika na pčelarske časopise, koliko od njih po­sečuje predavanja, izložbe, sajmove, koliko od Vas  blagovremeno menja matice i saće u kosnici i dr., ja bih rekao da ih ima i to ne mali broj. Poslušajmo savete Svetozara Gavrilovića i čuvajmo se da ne padnemo u bilo koji od »smrtnih« grehova, a pridržavajmo se svih dole navedenih 7 osnovnih pravila pri gajenju pčela, pa uspeh sigurno, neće izostati, a to su:

1. Nemoj nikad uobražavati da sve znaš o pčelarstvu, ni gorditl se svojim znanjem i svojim velikim berbama meda, već budi skroman i vredan, kao pčela: rad treba da te uzdiže i oblagorođava. čovek se uči dok je živ, a i najbolji pčelar može doživeti da nađe još boljeg od sebe, koji mu može biti učitelj.

2.Ne smatraj da je znanje i iskustvo sto ga stekneš oko pčela samo tvoje i da treba da ga kriješ i da ga zamotavaš, radi otvoreno i iskreno i svoje znanje saopštavaj i drugima, onda ćeš biti od koristi pčelarstvu.

3. Brani svoje mišljenje i zastupaj, dok i sam ne uvidiš da te je protivnik ubedio da nemaš pravo, a kad to uvidiš, smelo i otvoreno priznaj da si, grešio i popravi se, na korist sebe i drugima.

4. Nemoj nikad drugom zameriti, ni drugog kritikovati dok ne budeš u stanju dokazati i pokazati da si ti bar onoli­ko i onako ako i ne i bolje-napisao i više uradio, koliko je u?inio onaj, kome imaš da zameriš i koga ho?es da kritikuješ.

5. Nemoj nikad da napustiš čitanje pčelarskih listova i pčelarskih knjiga, uvek ćes nači nečega da naučiš, ili što će tebe pokrenuti na razmišljanje, podstaći te na stvaranje; ko se ograđuje kineskim zidom uobraženog sveznalaštva, taj se po­daje zastoju i nazatku;

6. Nemoj ništa da izuzimaš i stvaraš, da prepravljaš i da doterujes, ni na modelima košnica, ni na okvirima, ni na spravama i alatkama, ni na načinima pčelarenja, dok se ne uveriš, dokle ne pripitaš, ili dokle u tuđim delima svojih pret­hodnika ne potražiš da sve to nije neko drugi pre tebe »pro­našao» i »izumeo«, onda ćes doživeti najmanje gorčine i bićeš najmanje drugima smešan;

7. Ne žali nikad ni troškova ni truda da posetiš pčelarske skupove, kongrese, da vidiš pčelarske izlozbe u zemlji i na strani. Tek posle toga, močićes da dobiješ pravi pojam o korisnosti pčelarstva i o veličini…. kao i o ništavilu ljudskog duha i ljudske taštine«.

,,Na kraju imam da zamolim moje drugove pčelare, uče­nike, i čitaoce koji su dovde došli u proučavanju pčelarstva sa mnom zajedno, da poslušaju moj savet, da se čuvaju da ne padnu ni u jedan od sedam »smrtnih« i urođenih pčelarskih grehova,,

Ovo je napisao G-in Svetozar Gavrilović 1911 god. što se u potpunosti slažem i trudim se da se pridržavam navedenih pravila. Koliko u tome ja uspevam, ostavljam pčelarima da procene sami kada slušaju moja predavanja gde me pozovu ili dođu na praktični čas na mom EDUKACIONOM CENTRU U MARADIKU, kada pročitaju moje članke bogate sa slikama na WEB sajtu WWW.U-PCELARA-MARADIK.ORG i eventualne  autorske, a može se reći i autobiografske pčelarske knjige koja je, da budem iskren sporo pripremana i izašla iz štampe 12 januara 2012 god., a pčelari iz svih bivših Jugopslovenskih republika tražili da to uradim mnogo ranije.

Više informacija o KNJIZI pogledajte na navedenom sajtu u rubrici ,,ZA PČELARE,, na stranici ,,Iz našeg ugla,,

Mr Naum Bandžov, ul. Fruškogorska br. 25, 22327 Maradik, Tel. 022-506-676, Mob. 063-599-260,  E-mail: bandzov@neobee.net ,