Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

pcelarstvo maradik

 Recept 1 BRAILEANU, GHEORHIU, POPESCU, VELECEU (Rumunija) objavili su slede?i recept: Sastojci: Propolis – izmrvljen i prosejan – 10 g, alkohol – 30%, 50%, 70% ili 96% – 100 ml. Propolis i ekstrahirana te?nost se stave u smedje posude, koje se dobro zatvore i ostave 10 dana na sobnoj temperaturi. Za to vreme ih treba promu?kati dva do tri puta dnevno. [...]

pcelarstvo maradik

Propolis je lepljiva gumasto-smolasta materija koju p?ele sakupljaju sa drve?a i druglh biljaka odnosno sa pupoljaka (kao kod topole) ili sa kore (posebno kod ?etinara). Medjutim, u izuzetnim prilikama p?ele ?e sakupljati smolaste  materije kao što je asfalt (Taber i Barker, 1974) ili farbu (Buys, 1968). Naziv ,,PROPOLIS,, poti?e od dve gr?ke re?ii: pro (pre) + polis (grad) i to [...]