Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

pcelarstvo maradik

PROIZVODNJA, VREDNOST I UPOTREBA MATIČNOG MLEČA   Kvalitet i lekovitost Matičnog mleča zavisi pre svega od uzete i prerađene količine POLENOVOG PRAHA i prerađenog od strane pčela hraniteljica koje razvijaju hranljive i voštane žlezde. Matičnu mleč izlučuju žlezde glave pčela i prestavlja NAJSKUPLJI PČELINJI PROZVOD u odnosu na ostale pčelinje proizvode . Vrednost na svetskom tržištu kreće se oko 26o [...]

pcelarstvo maradik

Dr Verica Milojković- specijalista opšte medicine – Apiterapeut Pretsednik Srpskog Apiterapeutskog društva   Komplementarna naučna disciplina spoj moderne medicine i tradicionalnog iskustva iz naroda. Potiće od latinske reći APIS – pcela, i predstavlja primenu pcelinjih proizvoda meda,cvetnog praha, propolisa u cilju očuvanja čovekovog zdravlja tako i u cilju lečenja: med, cvetni prah, propolis, matični mleč, pčelinji otrov i vosak Primena [...]

pcelarstvo maradik

 Recept 1 BRAILEANU, GHEORHIU, POPESCU, VELECEU (Rumunija) objavili su slede?i recept: Sastojci: Propolis – izmrvljen i prosejan – 10 g, alkohol – 30%, 50%, 70% ili 96% – 100 ml. Propolis i ekstrahirana te?nost se stave u smedje posude, koje se dobro zatvore i ostave 10 dana na sobnoj temperaturi. Za to vreme ih treba promu?kati dva do tri puta dnevno. [...]

pcelarstvo maradik

P?elinji vosak je pravi vosak, izlu?en iz ?etiri para voštanih žlezda na ventralnoj (donjoj) strani abdomena (stomaha) p?ele radilice. (Vidi sliku) Ovo izlu?ivanje se odvija kada je p?ela radilica stara oko, dve nedelje i nastaje sinitezom redukcionih še?era probavnog porekla (Vergeron, 1967). Istraživanja (Vhitcomb, 1946) su pokazala da koli?ina še?era koju p?ela utroši za proizvodnju 500 gr voska varira kod [...]

pcelarstvo maradik

Polen je muška polna ?elija biljke i predstavija predmet p?elarakog iteresovanja nezavisno od oprasivanja. ito po dve linije: 1. kao glavni izvor proteina, masti i minerala u ishrani medonosne pcele i 2. mogu?i višak proizvodnje na pcelinjaku.                                            SASTAV I OSOBINE          Polen je begat i proteinlma. koji služe kao gradivni materijal na rast i obnovu tkiva. Medjutim, kolicina proteina [...]

pcelarstvo maradik

Propolis je lepljiva gumasto-smolasta materija koju p?ele sakupljaju sa drve?a i druglh biljaka odnosno sa pupoljaka (kao kod topole) ili sa kore (posebno kod ?etinara). Medjutim, u izuzetnim prilikama p?ele ?e sakupljati smolaste  materije kao što je asfalt (Taber i Barker, 1974) ili farbu (Buys, 1968). Naziv ,,PROPOLIS,, poti?e od dve gr?ke re?ii: pro (pre) + polis (grad) i to [...]

pcelarstvo maradik

Kada je praistorijskl ?ovek posegao duboko u šupljinu drveta ili u otvor u steni sa dragocenim mednim sa?em, on je morao ose?ati da je nagrada bila vredna cene u ubodima razlju?enih p?ela. Ose?aj dubokog poštovanja za p?ele i njene produkte med i vosak, može se pratiti kroz celu ?ovekovu istoriju. Med je predmet trgovine ve? hiljadama godina. Bilo je pokušaja [...]