Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

pcelarstvo maradik

Slika 1 Prva moja 10 ramna DB košnica iz 1964 g. sa DB i LR nastavku Moja prva, a i današnja tehnologija bazirana na standardne DB košnice, bila je, a i danas jeste pčelarenje sa 10 ramnom DB košnicom u plodištu i isto tako 10 ramni DB nastavak (medište) pregrađene matičnom rešetkom (prva slika od 3 košnice) ili dodavanjem jednog [...]

pcelarstvo maradik

PRVA MOJA TEHNOLOGIJA LR KOŠNICOM (NA KRAJU SA DODATKOM U ODNOSU SA PRETHODNIM ČLANKOM) Imajući u vidu kako izgleda prirodno zimsko klube, (Sl.1) zazimljavanje pčelinjeg društva sam vršio na dva LR nastavaka sa 18 do 22 kgr. meda, stim da se pčelinje klube formira u gornjem nastavku. Tako je zimovalo do marta meseca. Kada je vreme bilo pogodno t. j. kada [...]

pcelarstvo maradik

PRVA MOJA TEHNOLOGIJA LR KOŠNICOM        Imajući u vidu kako izgleda prirodno zimsko klube, (Sl. 1) zazimljavanje pčelinjeg društva sam vršio na dva LR nastavaka sa 18 do 22 kgr. meda, stim da se pčelinje klube formira u gornjem nastavku. Tako je zimovalo do marta meseca. Kada je vreme bilo pogodno t. j. kada je temperatura u hladu bila bar [...]

pcelarstvo maradik

DRUGI MOJ SISTEM PČELARENJA LR KOŠNICOM – DVOMATIČNI Mr NAUM BANDŽOV, bandzov@neobee.net Kako sam naveo od 1970 god. uvodim moju novu DRUGU tehnologiju, a to je dvomatični sistem pčelarenja, odnosno sa dve matice u toku cele pčelarske sezone, a zazimljavao sam ih uvek u tri LR nastavka (2+1) i dve matice odvojene pregradnom daskom. (Slika 1 i 2). Zaslugu da dođem [...]

pcelarstvo maradik

VISOKA TEHNOLOGIJA LR KOŠNICOM Mr Naum Bandžov          Kada sam se uverio da jedna polovina donjeg LR nastavka kod prirodno zazimljenog pčelinjeg društva prestavlja višak, (Vidi šemu) počeo sam istraživanja za bolje tehnologije, imajući u vidu Američka iskustva. To se poklopilo mojim odlaskom u Skoplje 1972 god. Pre toga sam kupio 20 polunastavaka od G-na Vener Ivana i počeo da [...]

pcelarstvo maradik

EKOLOŠKO-BIOLOŠKA KOMBINOVANA METODA PČELARENJA DVOJNIM DRUŠTVIMA U LR KOŠNICI         U zborniku referata Jugoslovenskog skupa o pčelarstvu sa međunarodnim učešćem koji se održao u Sremskim Karlovcima od 1. do 3. juna 1994., u mom referatu: „Uspešno biološko-tehnološko suzbijanje varoe u pčelarenju dvojnim društvima“, naveo sam moje razlike u odnosu na originalnu Venerovu Kombiniranu metodu pčelarenja dvojnim društvima. Mislim da je [...]

pcelarstvo maradik

Kod ovako pripremljenih jakih pčelinjih društava, leglo sa pojavljuje već krajem januara, ili ako je zima jako hladna onda početkom februara. Najbolja stimulacija jakog društva za brže i dobro razvijanje je dovoljna količina dobre hrane (20 – 25 kg meda i minimum 1780 cm2 cvetnog praha). Potreban minimum polenovog praha garantuje da gubitak pčela preko zime ne bude veći od 5%. [...]