Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

pcelarstvo maradik

NOVA PČELARSKA KNJIGA Dana 12 januara 2012 god. iz štampe izašla dugo pripremana Prva auto biografska pčelarska knjiga Bandžov mr Nauma ,,LR košnica – Ekološko – Biološko pčelarstvo,, Knjiga ima 332 stranice sa 360 slika 68 šema i 10 tabela koje objašnavaju sve postupke i radnje svih naslova i podnaslova Knjige kojih u SADRŽAJU ima 193. Knjiga je namenjena svim pčelarima, bez [...]

pcelarstvo maradik

Dopis 1 SPOS-a o održavabju sastanka  20 novembra 2007 god. Dodis 2 SPOS-a o održanom, sastamku 20.novembra 2007 god. Po preporuci sa SABORA Predsedništva SPOS-a i predsednika društava pčelara Srbije, a no ukazanim neposrednim potrebama, zakazujemo sastanak: naučnih radnika, stručnjaka za oblast bolesti i lečenje pčela i pčelinjeg legla, kao i jednog broja istaknutih pčelara praktičara. Želja nam je da se na tako zajedničkom sastakku obavi rasprava, razmena iskustava iz ove oblasti sa stanovišta nauke i prakse, zakonskih propisa kao i dogovor o nekim aktuelnim problemima iz pomenute oblasti kod nas. Umoljavamo Vas da [...]

pcelarstvo maradik

AMERICKA KUGA NIJE BAUK Nakon najnovijeg savetovanja u Beogradu održano 16.12.1995 god.na temu „BOLESTI I LECENjE PCELA“ mogu slobodno da kažem kao clan društva pcelara Beograd da smo prisustvovali još jednom promašaju, slicno kao u 1994 god. gde su preko 600 pcelara iz cele Jugoslavije došli da cuju nešto novo u suzbijanju – lecenju pcelinjih bolesti, medjutim smo culi no neznam koji put zastarelo mišljenje pojedinih naucnih radnika [...]

pcelarstvo maradik

U velikoj seriji korisnih predavanja, koja se ve? tradicionalno održavaju svake zime dva puta nedelno u Beogradu, u organizaciji i finansiranju društva p?elara Beograd održano je 16. 12 savetovanje o zdravstvenoj zaštiti p?ela.          Prvi predava? bila je Prof. dr Miroslava Lolin, naš dugogodišnji ekspert na tom polju  i neuporediv poznavalac posebno materije i Ameri?koj truleži p?elinjeg legla. Slušali smo [...]

pcelarstvo maradik

Ovaj ?lanak objavljen u Privatnom P?elarskom ?asopisu ,,Naša P?ELA,,  Godina III br. 15-str.4 - 6       Februar – Mart 1997 Mr Naum Bandžov Fruškogorska 25. Maradik „ISKRIVLJENI  STATUS  PCELINJEG  ZDRAVLJA !!!“ O novim metodama protiv ameri?jke truleži legla. Od velikog ameri?kog p?elara Tejbera – koga posebno cenin i poštujem i ko ima posebno mesto u mon MAGISTARSKOM RADU – pro?itao sam ?lanak u [...]

pcelarstvo maradik

GREŠKE KOJE PČELAR NESME DA IH ČINI U nekoliko godina od 1964 od kada sam počeo da budem čuvar košnice sa pčelasma, pa do 1968 god. dok nisam upoznao velikog mog prijatelja i VELEPČELARA Ivana Venera, pravio sam velike greške sa tipovima košnica, ,,kako bi prošao navodno jeftinije,,. Ima jedna poslovica koja je potpuno tačna, a ta glasi: ,,da siromah uvek duplo [...]