Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

pcelarstvo maradik

                                                                  UDRUŽENJE PČELARA ,,MARADIK,,        Ul. FRUŠKOGORSKA BR. 25. 22327 MARADIK Tel: 22 – 506 – 676    E-mail: bandzov@neobee.net  Tradicija organiziranog pčelarstva u Maradiku datira od 22.maja 1955 god. osnivanjem Pčelarske podružnice ,,Maradik,, pri Centralnog Pčelarskog udruženja ,,Vojvodina,, – Novi Sad i izdavanjem Registracije Sekretarijata za unutrašnje         poslove – Stara [...]