Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

pcelarstvo maradik

PČELARSKA ZADRUGA ,,HIGIJENSKA MATICA,, MARADIK Na osnovu člana 1, 2, 3 i 10 Zakona o zadrugama („Sluzbeni list“ 41/96 i 12/98), dole navedeni osnivači