Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

pcelarstvo maradik med pcelarstvo naum bandzov pcela polen propolis pcelrstvo pcelrstvo

AMERIČKA GNILOĆA MEDONOSNE PČELE  (preuzeto od časopisa ,,HRVATSKA PČELA,, br. 9/2013 Zlatko Tcmljanovic, dr. vet, med, Poljoprivredna savjetodavna služba,Viši stručni savjetnik za pčelarstvo Američka gnjiloća medonosne pčele je zarazna bolest poklopljenog i nepoklopljenog pčelinjeg legla prouzročena bakterijom Paenibacillus larvae. Zarazena ličinka ugiba i pretvara se u smedju tvar koja se rasteže u tanku nit, a sušenjem se priljepi uz stijenku [...]

NEOBJAVLJENI CLANAK U ,,HRVATSKOJ PCELI,, U BR. 5/2013 I PORED DOGOVORA SA UREDNIKOM G-nom  VEDRAN LESJAKOM. (sto se vidi od mejlova na kraju clanka.) ZABRANU SU STAVILI ,,MOCNICI,, VET.STRUKE  IZABRANI U IZDAVACKI SAVJET CASOPISA Hrvatska PCELA od U.O. HPS. EKOLOŠKO – HIGIJENSKO – TEHNOLOŠKO – BIOLOŠKO SUZBIJANJE AMERIČKE GNJILOĆE  LEGLA (AGL) I VARROE JACOPSONI BEZ UPOTREBE LIJEKOVA AUTOR Mag. pčelarstva Naum Bandžov [...]

BIOGRAFSKI I PČELARSKI PODATCI Bandžov mr Nauma   Postavljeno 22.08.2012. 10.130 pregleda. Rođen sam u Nišu, R. Srbija 23.04.1941 godine. Iste godine, juna meseca nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije,moj otac ANDON (radio kao geometar u Nišu) odlučio je da se porodično preko Sofije R. Bugarske, preselimo u Ohrid R. Makeonija (Slika 1) u porodičnoj kući gde sam proveo 18 god. na samoj [...]

KRATKA BIOGRAFIJA – Bandzov mr Nauma Mr Naum Bandžov je penzionisani sanitetski potpukovnik po struci apotekar. Završio je Vojnu sanitetsku akademiju u Ljubljani 1962 god. sa početnom službom u Vojnoj apoteci u Novom Sadu. Od 1988 do 1990 god. radio je  Magistarski rad pod naslovom ,,Higijensko ponašanje pčela radilica Apis mellifera carnica L. zaraženih Američkom truleži legla ,, i odbranio ga aprila meseca [...]

  Autor Mr Naum Bandzov Na početku ću citirati predsednika komisije za patologiju APIMONDIJE (svetske pčelarske organizacije) Dr V. Rittera (1997) sa Kongresa APIMONDIJE u Antverpenu (gde sam i sam učestvovao):      „SVE ŠTO URADIMO NA SUZBIJANJU VARROE U KOŠNICI PRE JULA, POMAŽEMO ZIMSKIM PČELAMA. KASNIJIM SUZBIJANJEM POMAŽEMO PROLETNJEM RAZVOJU P?ELA U SLEDEČOJ GODINI“. Na Kongresu u Vankuveru, 1999. godine u svom referatu [...]

PRAVILNO UZIMLJAVANJE PČELINJIH DRUŠTAVA GARANCIJA JE ZA DOBIJANJE VISOKIH PRINOSA PČELINJIH PROIZVODA Lankstrot je još 1859 god. dao bitne zahteve za uspešno prezimljavanje proizvodnih pčellinjih društava koji važe i danas a to su: ~ DA PČELINJA DRUŠTVA BUDU JAKA SA PČELAMA ~ DA IMAJU DOVOLNO REZERVE HRANE ~ DA IMAJU GORNJU VENTILACIJU ~ DA PČELE LAKO PROLAZE IZME?U RAMOVA ~ DA IMAJU VODE KAD JE POTREBNO ~ DA SVA [...]

LIČNA ISKUSTVA U SUZBIJANJU VARROE U LR KOŠNICI    (Tehnološko – biološko – hemiska metoda)  (Referat sa međunarodnog simpozijuma SPLIT/84)           Kada sam rešio da prijavlm referat na III Međunarodni Simpozij o Varroi, pošao sam od toga da se jedno dvadesetgodišnje uspešno pčelarenje LR košnicom ne začauri, nego da ta moja skromna saznanja prenesem na druge i da eventualno pomognem pčelalma [...]

,,PČELA,,  BROJ 8 – 1986. str.248 Medunarodni simpozij       Zdravstvena zažtita pčela Zagreb, 29. 09. do  2. 10. 1986. Do sada je prijavljeno 30 referata iz inozemstva i 10 iz Jugoslavije. Prema tematici koju obrađuju podijeljeni su u pet sekcija: 1. Opća epizootiologija i načini utvrđiivanja bolesti, 2. Zarazne bolesti, 3. Bolesti uzrokovane parazitima, 4. Bolesti uzrokovane lošom prehranom, problemi vezani uz okolinu i trovanja pčela, 5. [...]

USPEŠNO TEHNOLOŠKO – BIOLOŠKO SUZBIJANJE VARROE U PČELARENJU DVOJNIM DRUŠTVIMA BANDŽOV mr NAUM, i BANDŽOV N. VLADIMIR dipl. ing. Stočarstva Fruškogorska 25, 22327 Maradik – YUGOSLAVIA               Slušajući mnoga predavanja na raznim savetovanjima i seminarima, gde predstavnici farmaceutskih firmi dobijaju sve više prostora za propagiranje veterinarskih lekova koji se koriste u pčelarstvu, rešio sam da napišem članak i skrenem pažnju [...]

(REFERAT PREZENTIRAN NA 35 KONGRESU ,,APIMONDIJE,, 4 septembra 1997 god. koji je održan u ANTVERPENU – BELGIJA PRED 126 PČELARSKIH NAUČNIH RADNIKA CELOG SVETA. Svaki učesnik navedeni naučni rad dobio ga je na ulazu u salu napisan na ENGLESKOM JEZIKU -Vidi Engleska verzija)  SYMAFB      88                        APIMONDIA     35th International Apicultural Congress                     Antwerp, Belgiu              1st – 6th September [...]

(Referat reg. Pod br. 200 prezentiran na Kongresu APIMONDIJE u Ljubljani 2003 god.)                                                                                        AUTOR:  Magistar pčelarstva   NAUM BANDŽOV Imail: bandzov@neobee.net Tel.022- 506 – 676 SARADNICI: Dipl. Ing.stočarstva VLADIMIR BANDŽOV DOBRILA BANDŽOV, ul. Fruškogorska br. 25, MARADIK, AP. VOJVODINA – SRBIJA SUMARIJUM:         Od selektiranih 20 nukleusa sa maticama i pčelama Apis mellifera carnika ekotip Makedomske linije koje se higijenski ponašaju, (hig. ponapanje ove matice [...]

APSTRAKT BR. 205 HIGIJENSKO PONAŠANJE PČELA RADILICA APIS MELLIFERA CARNICA  ZARAŽENIM AMERIČKOM TRULEŽI LEGLA (ATL) AUTOR: Magistar pčelarstva NAUM BANDŽOV, 22327 Maradik, AP Vojvodina - Srbija  E – MAIL bandzov @ neobee. net Tel. 022 – 506 – 676 SARADNICI: Dr veterine FILIP STANČEV, i Dr veterine IVAN PAN?EV ~ PRIMAVET, SOFIJA, BUGARSKA. P. O. 9 Sofija 1528, Bugarija. SUMARIJUM:            Početkom jula 2002 god. od selektiranih [...]